17-19 Mart 2021 Tarihleri arasında "Pandemide Dijital Sağlık" ana teması ile yapılan "5. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi"'ne kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır. Kongre sunumlarını buradan izleyebilirsiniz.SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GÜVENLİĞİ (Av. Ali Fuat ÖZBAKIR (LLM) - Bilişim Hukuku Uzmanı, Ersan GENÇASLAN - Türkiye Bilişim Derneği)


SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM (Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)


SAĞLIK BİLİŞİMİ GÜVENLİĞİNDE YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI (Prof. Dr. Haydar SUR - Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı)


SAĞLIKTA YAPAY ZEKA (Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU - SBÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi)


MOBİL SAĞLIK ALANINDA GİZLİLİK VE GÜVENLİK (Onur Mendi, Birkan Tapan - Demiroğlu Bilim Üniversitesi)


SAĞLIK KURUMLARI İÇİN DİJİTAL OLGUNLUK (Doç. Dr. Ayça KOLUKISA TARHAN - Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)


BLOCK ZİNCİRİ VE KRİPTO PARALAR (Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÖZSOY - Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)


ENTEGRE BLOKZİNCİRİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILMASININ FAYDALARI VE ZORLUKLARI (Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÖKALP - Başkent Üniversitesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı)


YAZILIM BAĞIMLILIĞI VE ÖZGÜR YAZILIMLAR (M. Fatih ULUÇAM - T.C. Sağlık Bakanlığı, Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı)


BİYOMEDİKAL VERİNİN YAPAY ZEKA BAZLI ANALİZİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (Doç. Dr. Tunca DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Yapay Zeka Mühendisliği ve Bilişim Enstitüsü)


SAĞLIK SÜREÇLERİ İÇİN SÜREÇ MADENCİLİĞİ VE KÖK NEDEN ANALİZİ (Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gürgen ERDOĞAN - Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)


PANDEMİYLE GİDEREK DİJİTALLEŞEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE VERİ KALİTESİNİN ÖNEMİ (F. Meltem YURTSEVEN - Beykoz Üniversitesi MYO, Doç.Dr. Mine Afacan - Fındıklı Beykent Üniversitesi)


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK VERİ KAVRAMI VE NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) TEKNOLOJİSİ İLE İLİŞKİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKOÇ - Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)


ÜROLOJİ HASTALIKLARININ TAHMİN VE TEŞHİSİ İÇİN LİGHTGBM MAKİNE ÖĞRENİMİ ALGORİTMASININ UYGULANMASI (Dr. Necat ÇAKMAK, Yasemin Hande Sıtkı, Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş., Yusuf Şevki Günaydın -  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


SAĞLIK HUKUKU AÇISINDAN DİGİTALLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Gökhan Ürkmez - S.B. Menemen Devlet Hastanesi, Zeynep Ölçerler - S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


SAĞLIK HİZMETLERİNİN OYUNLAŞTIRILMASI İLE DEĞİŞEN DAVRANIŞLAR (Prof. Dr. Paul Barach, MD, MPH - Wayne Eyalet Üniversitesi, ABD)


PANDEMİYLE MÜCADELE DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİN NASIL FARK YARATIR? (Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÖKALP - Başkent Üniversitesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı)


ENFEKSİYON BİLİŞİMİ (Prof. Dr. Hasan OĞUL - Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı)


OFTALMOLOJİDE YAPAY ZEKA: BİR ANKET ÇALIŞMASI (Uzm. Dr. Levent DOĞAN - Tatvan Devlet Hastanesi)


ÇEVRESEL FAKTÖRLER İLE BULAŞICI HASTALIKLARIN YAYILMASI ARASINDAKİ KORELASYONUN ARAŞTIRILMASI (Macide ARTAÇ ÖZDAL - Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetim)


TİROİD ORBİTOPATİ İLE İLGİLİ YOUTUBE VİDEOLARININ HASTA ÖĞRETİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Dr. Ayşe Burcu DİRİM, Dr. İbrahim Çağrı TÜRKER - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları)


COVİD-19 PANDEMİSİ’NDE E-SAĞLIK UYGULAMALARI: EV HEMODİYALİZ ÖRNEĞİ (Seda BEHLÜL - Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Macide Artaç Özdal - Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Yönetimi)


BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ KULLANILAN ORGAN BAĞIŞI VE NAKİL AĞI (Cihan Şeyma, Turan Al, Özsoy Adnan - Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)


COVID-19 PANDEMİSİNİN RANDEVULU HASTA MUAYENESİNE VE HEKİMLERİN TETKİK İSTEM ÜZERİNE ETKİSİ (İzzettin Toktaş - Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Özgür Erdem - Lice Devlet Hastanesi, Süleyman Varsak - Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)


GÖZ HASTALIKLARI ALANINDA GÖREV YAPAN HEKİMLERİN TELE-TIP UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (Dr. Abdurrahman Alpaslan Alkan - Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, Dr. Eyüp Düzgün - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ AMELİYATHANE PERSONELİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ DEPRESYON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Onur HANBEYOĞLU - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği)


COVİD-19 SIRASINDA GENÇLERİN CİNSEL VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDA TELE SAĞLIK KULLANIMININ ETKİNLİĞİ (Macide Artaç Özdal, Dilem ÖZDAL - Lefke Avrupa Üniversitesi)


GÖZ HEKİMLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARINDA AKILLI TELEFON FUNDUS FOTOĞRAFÇILIĞININ YERİ (Uzm. Dr. Gürcan Doğukan ARSLAN - Göz Hastalıkları Kliniği, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi)


CERRAHİ BAKIMDA TELE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI (Çalış İbiş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO)


KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE COVID-19 SALGINI KONTROL ALGISI İLE SİBERKONDRİA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (Zülfünaz ÖZER, Neslihan TEKE - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN - Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)


İSTANBUL’DA BİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ - TC Sağlık Bakanlığı, Eyüp Sultan İlçe Sağlık Müdürlüğü)


SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI (Zehra Kılınç, Nurten Özçelik, K. Burcu ÇALIK - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)


RADYOLOGLARIN TELE-RADYOLOJİ UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE FARKINDALIKLARI (Uzm. Dr. Muhammet Kürşat ŞİMŞEK - Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi)


HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Zülfünaz ÖZER, Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN, Ayşe Nefise BAHÇECİK - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)


SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA E- SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DEMOGRAFİK VERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (Elif Bakkal Öztokatlı, Tuğrul GURSOY, Timur Köse, Gülşah Pehlivan -  Biruni Üniversitesi, Sağlık Yönetimi)


AMELİYATHANE HİZMETLERİ DİJİTAL HASTA DOSYASI VE KALİTE DÖKÜMANLARI YÖNETİMİ ŞEHİR HASTANESİ; HEMŞİRELİK DENEYİMLERİ (İlknur DURNA, Filiz SAĞIR - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


Diğer Yazılar